top of page
Learn to Read
תפקודים ניהוליים 

תחום התפקודים ניהוליים עשוי להיות יעד חשוב לטיפול בילדים עם תסמונת 22q del לטובת שיפור התפקוד בילדות אך גם לשיפור בבגרות.

כישורים ניהוליים אפשר לשכלל ולפתח, באופן של עבודה ממוקדת והפניית המודעות לנושאים של תכנון וארגון.

ישנן תוכניות קוגניטיביות המכוונות לשיפור תחום התפקודים הניהוליים, שיעילותן עדיין נחקרת. 

בעיות בחינוך ומציאת מסגרת לימוד מתאימה, הינן סוגיות המעסיקות הורים רבים.

למעלה מ- 95% מבעלי תסמונת 22q del מגלים קושי כלשהו בלמידה. בדומה לתחום הרפואי, קיימת שונות רבה מבחינת רמת התפקוד והעזרה הנחוצה. ילדים מסוימים יכולים ללכת בהצלחה לזרם המרכזי או לבתי ספר עם תמיכה הלמידה, בעוד שאחרים עשויים להזדקק יותר לסביבה מטפחת יותר. קבלת החלטה לגבי בית הספר המתאים, דורשת מידע ומעקב אחר התפתחות הילד.

חשוב מאוד לבצע אבחון מוקדם של תפקודי הלמידה, כדי לבחור את מסגרת הלימודים המתאימה לילד ולהתאים אסטרטגיות למידה שיפחיתו תסכול. הצמתים החשובים לעריכת האבחונים הם לפני כניסת הילד למסגרת בית הספר, ולקראת המעבר לחטיבה או התיכון.

בית ספר וכישורי למידה

sport.jpg
school.jpg
חינוך בלתי פורמלי

   

  

ילדי התסמונת לרוב הינם ילדים מופנמים עם חוסר ביטחון עצמי,  ובעלי קושי בתקשורת .​

טיפולים כגון רכיבה טיפולים , וטיפול בחיות יכולים לעזור להם לביטחון העצמי .

חוגים שהם לא קבוצתים כגון טניס , גודו או כל ספורט יחיד נותן את המקום לילד ושם אותו במרכז..

דרכי עבודה בבית הספר

 

 

תסמונת 22q-del הינה תסמונת גנטית מורכבת הפוגעת בתחומי תפקוד שונים. ידוע שלילדים עם 22q-del  קיימים קשיים בבית הספר ובבית בשל לקויות הלמידה שבהם הם נתקלים. מלבד הקשיים האקדמיים גם קיימים קשיים בלתי מילוליים וקושי בתחומי הקשב והריכוז.

להלן קישור למידע בנושא תכניות עבודה המתאימות לילדים בעלי תסמונת 22q del

דף מידע לבית הספר ולמאבחנים 
childs.jpg
סייעת 

חלק מהתלמידים הלומדים בחינוך הרגיל, ובמקרים מסוימים גם בחינוך המיוחד, מקבלים תמיכה מסוג סייעת כחלק מהמענה הכולל לצורכיהם הייחודים.

הסייעת היא חלק בלתי נפרד מצוות המוסד החינוכי שבו היא מועסקת, והיא חלק ממערך התמיכה הכולל, והיא ניתנת לתלמיד אם נמצא כי רמת התפקוד שלו מחייבת זאת. 

במערכת החינוך, לגבי ילדים עם תסמונת 22q del יש אישור עקרוני לסייעת תחת סעיף של תסמונות ומחלות נדירות והזקוקים להשגחה מתמדת על פי האישורים של המוסד לביטוח לאומי (קוד חריגות 98).

למידע נוסף
bottom of page