top of page

 תחום העבודה והיכולת להביא את הכישורים והיכולות  לידי ביטוי, אלו תחומים החשובים לכל אדם.

מחקר עדכני לגבי תסמונת 22q del בחן מה הם הם הגורמים להשמה מוצלחת בבית הספר, וכן את השילוב במסגרות עבודה שונות. להלן תקציר המחקר. 

אפשרויות לתמיכה בתחום ההשמה תעסוקתית:

  • ניתן לפנות בסיוע של עובדת-סוציאלית להשמה דרך מסגרות של ביטוח לאומי

  • עמותת גוונים מטפלת ותומכת

  • תכנית רעים - מפעילה קבוצות חברתיות עבור ילדים, בני נוער ובוגרים המצויים בבידוד חברתי על רקע של לקויות למידה מורכבות וקשיי תקשורת (ASD /PDD, אוטיזם בתפקוד גבוה, תסמונת אספרגר(

  • עמותת אלוין - כארגון מוביל בארץ בתחומי השיקום, ההתערבות המוקדמת, המגורים, מעבר מילדות לחיי בוגרים, ההכשרה והשמה תעסוקתית, וסינגור (ייצוג) עצמי עבור אנשים עם מוגבלויות, מטרת העל של אלווין ישראל היא להעניק את הכלים שיאפשרו לאנשים עם מוגבלויות לקבל החלטות בחייהם האישיים ולהרחיב את עצמאותם, ויכולתם לחיות בקהילה ולהשתלב במקומות עבודה.

  • פרויקט תעסוקה שווה – תכנית ממשלתית לשילוב אנשים עם מוגבלות בעבודה. 

תעסוקה

bottom of page