top of page
meshalvim.jpg

הצבא מגייס על פי יכולות של כל ילד, במידה והצבא מחליט כי ילד אינו מתאים לגיוס ניתן לפנות לגופים הבאים על מנת להתנדב ולתרום ולהיות חלק.

 

  • ליווי מתנדבים בצבא (לדוגמא "מתנדבים במדים" -  התנדבות צעירים מתמודדי נפש )

  • מעטפת להכשרת צוות בעמותות של שירות לאומי כמו בת עמי, שלומית ואמינדב

  • על מנת לקחת חלק צריכים להיות זכאים לסל שיקום ממשרד הבריאות או מהביטוח הלאומי.

 

 

צבא

bottom of page